Versenyirodai közlemény

2019. július 03. 12:00

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége az MVLSZ-45/2019. (05.16.) számú Elnökségi határozatában módosította az utánpótlás nevelési költségtérítés szabályait.

Tisztelt Egyesületek!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket, hogy az MVLSZ Elnöksége az MVLSZ-45/2019. (05.16.) számú Elnökségi határozatában módosította az utánpótlás nevelési költségtérítés szabályait. Az átigazolási szabályzat vonatkozó pontjainak frissítése folyamatban van, de az átigazolások tekintetében az MVLSZ Versenyirodának a fent hivatkozott Elnökségi határozat alapján az alábbiak szerint kell eljárnia:

Utánpótlás nevelési költségtérítés


1. A 23. életévét be nem töltött Sportoló átigazolásakor az átadó Sportszervezet az átigazoláshoz történő hozzájárulását az átadó Sportszervezet részére utánpótlás nevelési költségtérítést (továbbiakban: Költségtérítés) megfizetéséhez kötheti.
2. Az átadó Sportszervezet hozzájárulásának hiányában a 23. életévét be nem töltött Sportoló átigazolásának feltétele, hogy az átvevő Sportszervezet, vagy a Sportoló az MVLSZ által meghatározott mértékű utánpótlás nevelési költségtérítést (továbbiakban: Költségtérítés) fizessen az MVLSZ részére.
3. Amennyiben az átvevő Sportszervezet kéri, úgy a Versenyiroda előzetesen meghatározza az átigazoláshoz szükséges, MVLSZ-nek fizetendő Költségtérítés összegét, mely döntés ellen a szabályzatban meghatározott jogorvoslatnak van helye.
4. Az MVLSZ részére a Költségtérítést az alábbi számlaszámra kell megfizetni: Erste Banknál vezetett 11991102-02110349
5. Az MVLSZ részére megfizetett Költségtérítés 80%-a az átadó Sportszervezetet illeti, melyet az MVLSZ köteles a Sportszervezet részére az MVLSZ bankszámláján történő jóváírás napjától számított 15 napon belül megfizetni.
6. Nem kell Költségtérítést az MVLSZ részére fizetni (a továbbiakban: mentesség) azon Sportoló átigazolása esetén,
a. akinek versenyeztetése az átadó Sportszervezetben, illetve az átadó Sportszervezet és másik Sportszervezet külön szerződéses jogviszonya alapján a másik Sportszervezetben a továbbiakban kizárt;
b. aki sportszerződés hatálya alatt áll;
c. aki azt követően kíván más Sportszervezetbe átigazolni, hogy 18 hónapon keresztül ténylegesen (aktívan) egy mérkőzésen sem szerepelt;
d. akinek átigazolása tekintetében az átadó Sportszervezet nyilatkozatában kijelenti, hogy a Sportoló tekintetében nevelésével kapcsolatban Költségigénye nem merült fel, illetve az kiegyenlítésre került;
e. aki 18. életévét betöltötte és olyan Sportszervezetbe kíván átigazolni, amelynek felnőtt csapata alacsonyabb osztályban szerepel az átigazolás időpontjában, mint az átadó
Sportszervezet felnőtt csapata;
f. akinek leigazolására az átadó Sportszervezetben az átigazolás időpontját megelőző 18 hónapon belül került sor;

7.
7.1. Jelen szakasz 6. bekezdés e) pontjában jelölt mentesség hatályát veszti, amennyiben a Sportoló az átigazolásától számított 2 éven belül olyan Sportszervezetbe igazol, amelynek felnőtt csapata az eredeti átadó Sportszervezettel azonos, vagy magasabb osztályban szerepel. Ez esetben a Sportoló versenyengedélye a Költségtérítés megfizetéséig felfüggesztésre kerül.
7.2. Nem alkalmazható a 6. bekezdés f) pontjában meghatározott mentesség, amennyiben az Átadó sportszervezetbe a Sportoló ugyan 18 hónapon belül igazolt, de érte az Átadó sportszervezet a nevelési költségtérítést okirattal bizonyítható módon megfizette. Ezen szabályponttal érintett Sportoló esetében az Átadó sportszervezet az átigazolás időpontjában az adott Sportolóra vonatkozó utánpótlás nevelési költségterítés összegére jogosult.

8. A Költségtérítés mértékéről minden bajnoki idény előtt a Liga javaslatára az MVLSZ Elnöksége határoz. A Költségtérítés mértéke az átigazolási kérelem benyújtásának időpontjához igazodik.

9. A Költségtérítés mértéke fiú UP játékosok esetén:
A Költségtérítés megfizetés kötelezettségének időbeli korlátja: saját nevelésű játékosért életkortól függetlenül (akár 23 évesen is). Saját nevelésű játékos: Ha megszakítás nélkül legalább négy bajnoki szezont végigjátszott a klubban megszakítás nélkül.
9.1. Ha az UP játékos az adott klubnál nem töltött el legalább négy bajnoki szezont megszakítás nélkül, akkor a korábbi átigazolási díj levonását követően fennmaradó összeg a lejátszott évek arányában megoszlik a nevelő klubok között.
9.2. UP csapatból OBI-be történő igazolás esetén: Az OB I-es csapatban eltöltött első év lejártát követő átigazolás esetén az eredeti nevelési költségtérítés összegének 66%-a, második évben történő átigazolás esetén a 33%-a fizetendő. A harmadik évet követően nevelési költségtérítés megfizetése nélkül igazolhat át a játékos szerződés nélkül.
9.3. 21. életévét betöltött sportoló UP csapatból történő átigazolását követő újbóli átigazolás esetén nincs nevelési költségtérítés.

Különleges átigazolási ügyben az Utánpótlás Bizottság tesz javaslatot az Elnökség felé.

10. A Költségtérítés mértéke utánpótlás korú játékosok esetén:
10.1. Azon sportolók átigazolása esetén, akik 16. életévük betöltését követően szerepelnek világversenyen: nettó 3.000.000,-Ft
10.2. U15-ös világversenyen részt vevő játékosok esetén: nettó 1.000.000,-Ft
10.3. OB1-ben lejátszott 20 mérkőzés után: nettó 2.000.000,-Ft
10.4. Ha az átigazoló játékos felnőtt válogatott meccsen legalább 5 mérkőzést játszott (függetlenül attól, hogy szerepelt-e UP Világversenyen): nettó 3.000.000,-Ft
10.5. Több feltétel érvényesülése esetén a tételek közül a legnagyobb összeg fizetendő.

A 10.1.- 10.4. pontokban foglaltak kivételével, minden egyéb esetben a költségtérítés mértéke az alábbiak szerint alakul:

10.6. 18. életévüket betöltött Sportolók esetén: nettó 1.000.000,-Ft
10.7. 14-18. éves Sportolók estén: nettó 800.000,-Ft
10.8. 14. életévüket be nem töltött Sportolók esetén: nettó 500.000,-Ft

11. Azon Sportoló átigazolása esetén, aki olyan Sportszervezetből kíván átigazolni, amelynek felnőtt csapata nem az OB. I. bajnokságban szerepel, a 10. pontban jelölt Költségtérítés fele összegét kell megfizetni.

12. Azon Sportoló átigazolása esetén, aki olyan Sportszervezetből kíván átigazolni, amelynek nincs OBI bajnokságban szereplő csapata, de az utánpótlás országos bajnokságokba (ifi, serdülő, gyermek) nevezett csapatai közül:

12.1. mindhárom a felsőházban szerepel, úgy a 10. pontban jelölt Költségtérítés 100%-át,
12.2. bármely csapata az alsóházban szerepel, úgy a Költségtérítés 75%-át kell megfizetni.

13. Azon Sportoló átigazolása esetén, aki olyan Sportszervezetből kíván átigazolni, amelynek nincs OBI bajnokságban szereplő csapata, és amely nem minden korosztályban indít az utánpótlás országos bajnokságban csapatot, feltéve, hogy van olyan utánpótlás csapata, amely az MVLSZ által elismert területi bajnokságban szerepel, a Költségtérítés 60%-át kell megfizetni.

14. Azon Sportoló átigazolása esetén, aki olyan Sportszervezetből kíván átigazolni, amely egyetlen utánpótlás bajnokságban sem indít csapatot, nem jogosult Költségtérítésre.

15. A Költségtérítés a Sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatás nyújtásnak minősül.

Üdvözlettel,
MVLSZ Versenyiroda18. FINA VILÁGBAJNOKSÁG KVANGDZSU

Dél-Afrika - Magyarország

2019. júl. 19. 01:30

18. FINA VILÁGBAJNOKSÁG, HUN-ESP - 2019.07.17. (FOTÓK: DERENCSÉNYI ISTVÁN)
Universiade csapataink köszöntése, 2019.07.15. (Fotók: Madar Dávid)
Közreműködők, egyesületek
Bizottságok